Welkom bij Dierenartsenkring Leiden

De Dierenartsenkring Leiden is een samenwerkingsverband tussen een aantal dierenklinieken in Leiden en omstreken. Middels deze samenwerking is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week diergeneeskundige hulp beschikbaar voor spoedgevallen. De bereikbaarheid en daarmee de service voor u en uw huisdier wordt op deze manier zo optimaal mogelijk gemaakt.

De verschillende klinieken zijn op zichzelf staande klinieken en kennen dan ook een eigen stijl en praktijkvoering. Door de onderlinge samenwerking is het mogelijk kennis te delen en snel te handelen in geval van uitbraken van besmettelijke ziekten of bijvoorbeeld bij vergiftigingen.

Voor meer informatie over de aangesloten praktijken klikt u op “aangesloten praktijken” in het bovenste menu.